Orn·is Comics App

dilluns, 15 de novembre de 2010

L'Orn per l'Abel Pajares

De vegades el correu electrònic aporta sorpreses agradables: l'Abel Pajares m'envia aquest Orn que va fer fa un temps. M'agrada molt! Sempre em fa una gràcia especial que companys dibuixants dediquin algunes hores del seu temps a fer la seva verisó del meu personatge... és molt curiós i divertit.

A veces el correo electrónico aporta sorpresas agradables: Abel Pajares me envía este Orn que hizo hace un tiempo. ¡Me gusta mucho! Siempre me hace una gracia especial que compañeros dibujantes dediquen algunas horas de su tiempo a hacer su versión de mi personaje ... es muy curioso y divertido.

Sometimes the electronic mail brings pleasant surprises: Abel Pajares sends me this Orn that he made a time ago. I like it a lot! always makes me a special grace that cartoonist devote to making colleagues their version of my character some hours of their time... it is very curious and fun.