Orn·is Comics App

dissabte, 4 de febrer de 2012

Visites al jardí

Des de que el pebrer del jardí és força gran, els ocells han tornat al meu jardí. Era l'únic negatiu de tenir gats a casa... Però des de que l'arbre és gros i amb moltes branques, i sobretot ara que fa fred i els gats es queden molt dins de casa, veig força més ocells des de la finestra. Hi ha una parella de mallarengues carboneres que veig de tant en tant (va ser impressionant observar com una d'elles va estabornir i engolir una eruga!), i fa uns dies les vaig veure acompanyades d'un tallarol capnegre. Abans d'ahir vaig veure aquest pit-roig, i vaig tenir temps d'agafar la càmera de fotos.

Desde que el pimentero de mi jardín es bastante grande, los pájaros han vuelto a mi jardín. Era el único negativo de tener gatos en casa ... Pero desde que el árbol es grande y con muchas ramas, y sobre todo ahora que hace frío y los gatos se quedan dentro de casa, veo bastantes más aves desde la ventana. Hay una pareja de carboneros comunes que veo de vez en cuando (fue impresionante observar cómo una de ellas aturdió y tragó una oruga!), Y hace unos días las vi acompañadas de un curruca cabecinegra. Antes de ayer vi este petirrojo, y tuve tiempo de coger la cámara de fotos.

Since the peruvian pepper of my garden is quite large, the birds have returned to my garden. It was the only negative of having cats at home ... But since the tree is large and with many branches, and especially now that it's cold and the cats stay indoors, I forces more birds from the window. There are a couple of great tits I see from time to time (it was impressive to see how one of them was stunned and swallowed a caterpillar!), And a few days ago I saw them accompanied by a Sardinian Warbler. Before yesterday I saw the robin, and I had time to grab the camera.