Orn·is Comics App

dilluns, 2 de juliol de 2012

L'Ornis al Cavall Fort 1198 (1)


L'story-board
Aquesta setmana, us ensenyaré la pàgina que he publicat al Cavall Fort nº 1190... Bé, no tota, si la voleu llegir... us hi haureu de subscriure :P

Esta semana, os enseñaré la página que he publicado en el Cavall Fort n º 1190 ... Bueno, no toda, si la queréis leer ... os tendréis que suscribir: P

This week, I will show you the page that I published to  Cavall Fort 1190 ... Well, not all, if you want to read ... You need to subscribe : P