La portada de l'Orn, Història Universal nº8 /i 2


 I vet aquí la "segona" portada. Tinc aquesta costum: fer dues il·lustracions, i finalment triar-ne una per la portada i l'altra la deixo com a il·lustració interior. Aquesta m'agradava molt com a dibuix, però l'altre m'agradava com a concepte...
Finalment, entre amics de confiança, vam xerrar-ho i vaig decidir que si bé aquesta és més clàssica, llueix més.

Comentaris