Mostra del Balears Abans i Ara nº6. L'època islàmica (2 de 2)


 Una segona part de pàgines de mostra del BAA n6 que ha publicat Dolmen.
 El color de l'amic i company Jose Arnau.


Comentaris