Orn·is Comics App

dissabte, 11 de desembre de 2010

Apocalipsi

I vaig veure (11) quan va obrir el sisè segell,
i un terratrèmol (1,7) gran s'esdevingué,
i el sol es va tornar negre _com un sac de pèl,
i la lluna sencera es va tornar com sang...
(text extret de l'Apocalipsi)
Apocalipsi? No! Ha, ha... La foto és, senzillament, una estella cremant al foc... però així ampliada sembla un horitzó apocalíptic... Quins colors més hipnòtics els de la llar de foc...


Y vi (11) cuando abrió el sexto sello, y un terremoto (1,7)
grande se aconteció,
y el sol se volvió negro _como un saco de pelo,
y la luna entera se volvió como sangre...
(texto extraído de la Apocalipsis)
Apocalipsis? No! Ha, ha... La foto es, sencillamente, madera quemando en el fuego... pero así ampliada parece un horizonte apocalíptico... Qué colores más hipnóticos los del fuego...

I looked when He broke the sixth seal,
and there was a great earthquake;
and the sun became black as sackcloth made of hair,
and the whole moon became like blood;
(text extracted from the Apocalypse)
Apocalypse? No! Ha, ha.. The photo is, simply, a log burning the fireplace... but extended this way it seems an apocalyptic horizon... How hypnotic the colors of the fire...

Una salamandra de foc? ;)