Orn·is Comics App

dissabte, 27 d’agost de 2011

Mort


Mort. Per a la nostra cultura occidental, la mort ens resulta estranya. Ens causa una barreja de por i repulsió, però també de curiositat i morbositat. Pujant al Puig Sestela vam passar pel costat d'aquesta vaca morta sense ni adonar-nos-en. De tornada, ens va sobtar veure aquest cadàver de vaca, ja només ossos i pell, tan a prop del camí. La curiositat va acabar per imposar-se... De què s'havia mort? Era dalt del cim, pràcticament. D'una caiguda, per tant, no. D'una malaltia? Ves a saber. El cas, però, és que tot seguit vaig pensar que si més no, aquesta vaca va morir en un lloc digne. Caminant pel país, es poden observar grans ramats de vaques i cavalls pasturant tranquil·lament. Són ramats que ens atrauen, sobretot als que hem crescut a ciutat: ens quedem mirant-los, somriguent, veient les escenes tendres del vedells mamant i de poltres jugant. Però, on acaben tots aquests vedells i poltres que ens semblen tan bonics? Acaben en obscurs escorxadors, plens de merda, sang i patiment. Així que, si més no, la vaca morta de la foto va tenir una mort relativament digne. Es va podrir al sol, mentre els insectes i els rapinyaires (inclosos la colònia de voltors que viu a la zona), s'alimentava de la seva carn per expandir la vida.
La mort ens rodeja, per molt que ens volguem auto-enganyar. I hi ha morts dignes i morts indignes, i de nosaltres en depén escollir-ne unes quantes.

Muerte. Para nuestra cultura occidental, la muerte nos resulta extraña. Nos causa una mezcla de miedo y repulsión, pero también de curiosidad y morbo. Subiendo a Puig Sestela pasamos por el lado de una vaca muerta sin ni darnos cuenta. De vuelta, nos soreprendió ver este cadáver de vaca, ya sólo huesos y piel, tan cerca del camino. La curiosidad acabó por imponerse... ¿De qué había muerto? Era arriba de la cumbre, prácticamente. De una caída, por lo tanto, no. ¿De una enfermedad? Vete a saber. El caso, pero, es que a continuación pensé que cuando menos, esta vaca murió en un lugar digno. Andando por el país, se pueden observar grandes rebaños de vacas y caballos paciendo tranquilamente. Son rebaños que nos atraen, sobre todo a los que hemos crecido en ciudad: nos quedamos mirándolos, sonriendo, viendo las escenas tiernas del terneros mamando y de potros jugando. Pero, donde acaban todos estos terneros y potros que nos parecen tan bonitos? Acaban en oscuros mataderos, llenos de mierda, sangre y sufrimiento. Así que, cuando menos, la vaca muerta de la foto tuvo una muerte relativamente digna. Se pudrió al sol, mientras los insectos y los rapaces (incluidos la colonia de buitres que vive en la zona) se alimentaban de su carne para expandir la vida.
La muerte nos rodea, por mucho que nos queramos auto-engañar. Y hay muertes dignas y muertes indignas, y de nosotros depende escoger unas cuántas.Death. For our western culture, the death turns out to be strange to us. It causes us a miscellany of fear and repulsion, but also of curiosity and morbidity. Raising Puig Sestela we happen to walk close of a dead cow without realizing it first. On the way back, it surprises us to see this cow corpse, already only bones and skin, so close to the way. The curiosity finished by imposing... Which was the cause of her death? It was above of the summit, practically. It couldn't be because of a fall, then. It was because of an an illness? Who knows. Afterwards I thought that when less, this cow died in a nice place. Walking on the country, there can be observed big herds of cows and horses feeding peacefully. There are herds that attract us, especially to that we have grown in city: we continue looking at them, smiling, seeing the tender scenes of the calves sucking and of colts playing. But, where they finish all these calves and colts that seem so nice to us? They finish their days in dark slaughterhouses full of shit, blood and suffering. So, at least, the cow dead of the photo had a relatively decent death. It rotted to the sun, while the insects and the lads (included the colony of vultures that lives in the area), was feeding on his meat to expand the life.
The death surrounds us, regardless of our self denial. And there are worthy deaths and unworthy deaths, and it is up to us to decide about a few.