Orn·is Comics App

dilluns, 13 de setembre de 2010

Esbossos xinesos (1)

Fets amb el pinzell negre directe (Pentel Color Brush), sense llapis, amb tocs de colors amb retoladors (Touch i Letraset) i un punt de blanc amb el photoshop. Un simple i pur divertimento sense solta ni volta sobre tòpics de pel·lícules de xinesos.

Hechos con el pincel negro directo (Pentel Color Brush), sin lápiz, con toques de colores con rotuladores (Touch y Letraset) y un punto de blanco con el photoshop. Un simple y puro divertimento sin orden ni sentido sobre tópicos de películas de chinos.

Done with the black brush directly (Pentel Color Brush), without pencil, with slight touches of colors with felt-tip pens (Touch and Letraset) and a touch of white with the photoshop. A simple and pure divertimento about topics of Chinese films.