Orn·is Comics App

dilluns, 20 de juny de 2011

Uns esbossos ràpids d'animals

Quatre línies per recordar com són alguns dels animals que podia haver de dibuixar en "directe" davant els alumnes més petits de l'Escola de Can Puig. Ei! No és fàcil! Com van les ratlles dels tigres? Les girafes tenen banyes?

Cuatro líneas para recordar cómo son algunos de los animales que podía tener que dibujar en "directo" delante de los alumnos más pequeños de la Escuela de Can Puig. ¡Ey! ¡No es fácil! ¿Cómo van las rayas de los tigres? ¿Las jirafas tienen cuernos?

Four lines to remember how to draw any of the animals that I might have to draw “live" in front of the smallest pupils of the School of Can Puig. Ey! It is not easy! How do the lines of the tigers go? Do giraffes have horns?