Orn·is Comics App

divendres, 24 de juny de 2011

Puja aquí que veuràs...

En fer aquest esbós em vaig equivocar amb l'escut. El braç no quadra. Així que improviso i faig que el guerrer du l'escut lligat al colze. Què pot fer, doncs, amb el braç i la mà que queden pràcticament amagats sota l'escut? ... :)

Al hacer este esbozo me equivoqué con el escudo. El brazo no cuadra. Así que improviso y hago que el guerrero lleva el escudo atado al codo. ¿Qué puede hacer, pues, con el brazo y la mano que quedan prácticamente escondidos bajo el escudo? ... :)  

On making this outline I made a mistake with the shield. The arm does not square. So I improvise and make the warrior wear|carry the shield tied to the elbow. What it can make, then, with the arm and the hand that come off practically hidden by the shield? ... :)