Orn·is Comics App

dilluns, 23 de març de 2009

Categories estètiques.

"Categories estètiques". Amb un títol així, i escrivint una historiadora de l'art, podria semblar un article avorrit. Lluny de tot això, la Meri fa excel·lents entrades al seu bloc (en castellà, en català quan els tradueix al Café de la Charlotte). Combina informació amb tocs d'humor. Petits textos que es llegeixen en uns minuts. Dosis perfectes per aprendre alguna cosa de bo llegint un bloc. Molt recomanable.
Com? Què? Que en aquesta entrada sobre la categoria estètica de la fantasia utilitza l'Orn com a exemple i que a més a més em deixa bé? He, he... ;) Podria semblar piloteig mutu, però si us fixeu en els comentaris al seu bloc, veureu que fa temps que el segueixo!

"Categorías estéticas". Con un título así, y escribiendo una historiadora del arte, podría parecer un artículo aburrido. Lejos de todo esto, Meri hace excelentes entradas en su blog (en castellano, en catalán cuando los traduce al Café de la Charlotte). Combina información con toques de humor. Pequeños textos que se leen en unos minutos. Dosis perfectas para aprender algo de bueno leyendo un blog. Muy recomendable.
Cómo? Qué? Que en este post sobre la categoría estética de la fantasía utiliza Orn como ejemplo y que además me deja bien? He, he... ;) Podría parecer peloteo mutuo, pero si os fijáis en los comentarios a su blog, veréis que hace tiempo que lo sigo!


"Esthetic categories". With a title like that, and writing a historian of the art, it might look like a boring article. Far from all this, Meri does excellent earnings to his blog (in Castilian, in Catalan when he translates them to the Coffee of Charlotte). It combines information with humor touches. Small texts that are read in a few minutes. Perfect doses to learn something of good reading a blog. Very advisable.
How? What? What in this post does example use Orn on as the esthetic category of the fantasy and that also leaves me well? I have, have...;) it Might look like a mutual rally, but if you concentrate on the comments to his blog, you will see that some time ago that I continue!