Orn·is Comics App

dimarts, 24 de març de 2009

La portada de l'Orn#4. Idees.

Aquesta setmana em dedicaré a acabar l'Orn #4. Tinc totes les pàgines fetes, els pinups, les guardes, ... Només falta la portada! Més d'un cop ja he confessat que les portades no són el meu fort. En fi! M'hi poso, a veure què surt. De moment, he fet uns quants esbossos... Per quina em decidiré? Segurament per la menys comercial i menys adient... Seguiré informant.

Esta semana me dedicaré a acabar Orn #4. Tengo todas las páginas hechas, los pinups, las guardas, ... Sólo falta la portada! Más de un vez ya he confesado que las portadas no son mi fuerte. En fin! Me pongo, a ver qué sale. Por el momento, he hecho unos cuántos bocetos... Por cuál me decidiré? Seguramente por la menos comercial ni adecuada... Seguiré informando.

This week I will devote myself to finish Orn #4. I have done all made pages, the pinups, the flyleaves... Only the front page is missing! I have already admitted several times that the front pages are not my biggest asset. Anyway! I will get to it and we will see what comes out. For the time being, I have done a few sketches... Which one am I going to chose? Most provably the less commercial and therefore not suitable... I will keep you posted.