Orn·is Comics App

dilluns, 5 d’abril de 2010

Banyoles llegendària (1)Una feina que vaig il·lustrar fa poc: un llibret turístic per fer una ruta per Banyoles, seguint les local·litzacions d'un grup de llegendes. Les llegendes han estat triades i redactades per l'Àngel Vergés, una d'aquelles poques persones que tenim al món que es dediquen a conservar i rescatar de l'oblit la cultura tradicional. Una feina imprescindible. No sé si li vaig comentar, però un dia se'm va ocórrer que ell i jo som una mena de "enemics d'ofici". Mentre ell es dedica a recuperar i mantenir les històries tradicionals , jo em dedico a fer-ne de noves a base de barrejar tradició pròpia i aliena. Són dos oficis completament oposats, o les dues cares de la mateixa moneda? Per sort, la vida no és com les llegendes: tots dos ens estimem els nostres oficis pacíficament i no acabarem fent un duel a la Plaça de la Font... :)

Un trabajo que ilustré hace poco: un libreto turístico para hacer una ruta por Banyoles, siguiendo las localizaciones de unas leyendas. Las leyendas han sido escogidas y redactadas por Àngel Vergés, una de aquellas pocas personas que tenemos en el mundo que se dedican a conservar y rescatar del olvido la cultura tradicional. Un trabajo imprescindible. No sé si se lo comenté, pero un día se me ocurrió que él y yo somos un tipo de "enemigos de oficio". Mientras él se dedica a recuperar y mantener las historias tradicionales, yo me dedico a hacer nuevas a base de mezclar tradición propia y ajena. ¿Son dos oficios completamente opuestos, o las dos caras de la misma moneda? Por suerte, la vida no es como las leyendas: los dos amamos nuestros oficios pacíficamente y no acabaremos haciendo un duelo en la Plaça de la Font ... :)


A work that I illustrated not long ago: a tourist libretto to do a route in Banyoles, following the locations of a few legends. The legends have been chosen and written by Àngel Vergés, one of those few persons that we have in the world that they devote themselves to preserve and rescue of the oblivion the traditional culture. An essential task. I do not know if I commented it to him, but one day it occurred to me that he and I are sort of "job enemies". While he devotes himself to recover and support the traditional histories, I devote myself to create new ones by mixing own and foreign tradition. Are they two completely opposite tasks, or two faces of the same coin? Fortunately, life is not like in the legends: the both love our jobs pacifically and we will not end up by doing a duel in the Plaça de la Font... :)