Orn·is Comics App

dilluns, 12 d’abril de 2010

Pàgina 15 de l'Orn (1)

Quan tinc temps, segueixo fent la tinta de l'Orn #5. Aquesta setmana, us ensenyaré el procés de tinta de la pàgina 15. Començo per l'inici i una curiositat: a l'story-board, havia dissenyat les vinyetes d'una manera, però, com podeu observar en el racó inferior, a última hora vaig refer-la.

Cuando tengo tiempo, sigo haciendo la tinta de Orn #5. Esta semana, os enseñaré el proceso de tinta de la página 15. Empiezo por el inicio y una curiosidad: en el story-board, había diseñado las viñetas de una manera, pero, como podéis observar en el rincón inferior, a última hora la rehice.

When I have time, I keep on inking Orn #5. This week, I will show you the process of inking page 15. I start for the beginning and with a curiosity: in the story-board, I had designed the frames in a way, but, as you can observe in the inferior corner, at the last moment reworked it.