Orn·is Comics App

diumenge, 25 d’abril de 2010

Pòsters a les biblioteques!

Des de la Central de Biblioteques de Girona se'm va demanar si volia col·laborar amb ells cedint algunes vinyetes de l'Orn per un pòster. Encantat de la vida! A més a més, el text que han posat a les vinyetes em sembla que lliga molt amb el caràcter del còmic... "Sempre hi haurà una història per llegir i per explicar!" Gran frase! :)

Desde la Central de Bibliotecas de Girona se me pidió si quería colaborar con ellos cediendo algunas viñetas de l'Orn para un póster. ¡Encantado de la vida! Además, el texto que han puesto a las viñetas me parece que liga mucho con el carácter del cómic ... ¡"Siempre habrá una historia para leer y para explicar"! ¡Gran frase! :)

From the Headquarters of Libraries of Girona I was asked for if I wanted to collaborate with them handing over some frames of Orn for a poster. With pleasure! Besides, the text that they have set in the frames matches with the character of the comic... "It will always be a story to read and to be explained"! Great sentence! :)