Orn·is Comics App

divendres, 30 d’abril de 2010

Una Bomba a la Corbata, Pàg10 (i 4)

"Festes del Tura, 1893". Al cap de gairebé cent anys, un servidor voltava per les Festes del Tura trepitjant les places i carrers que ara dibuixo. Això sí, no tan elegant com els protagonistes de les vinyetes ;) I fins aquí, les mostres de "Una Bomba a la Corbata".

"Festes del Tura, 1893". Al cabo de casi cien años, un servidor recorría las Festes del Tura pisando las plazas y calles que ahora dibujo. Eso sí, no tan elegante como los protagonistas de las viñetas;) Y hasta aquí, las muestras de "Una Bomba en la Corbata".

"Festes delTura, 1893". Almost after a hundred years, I also enjoyed the Festes del Tura in the same squares and streets that I am now drawing. Just, that I was not dressed as elegant as the protagonist of the frames;) And so far, the samples of "Una Bomba a la Corbata".