Orn·is Comics App

dissabte, 22 de maig de 2010

Vallfogona del Ripollès, Castell de Milany i Santa Magdalena de Cambrils

Vallfogona

Pont Vell

Pujant al castell

Castell de Milany

Passat el collet de l'Amorriador

Santa Magdalena


Aquest dissabte fem una excursió sortint de Vallfogona del Ripollès. La idea ens la va donar el programa de TV "Caminant pel Ripollès". Però nosaltres el refem, en comptes de sortir de Vidrà, anem pel costat de Vallfogona. Pugem pel GR 3 fins al Castell de Milany, del que només en queden molt poques restes. Llàstima que el dia no sigui ben clar, llavors les vistes han de ser espectaculars. Agafem el PR per anar, tot carenant, fins a Santa Magdalena de Cambrils, una petita ermita. Des d'allà, agafem un altre PR per baixar fins a Vallfogona un altre cop. Un cop allà, fem un volt pel bonic poble i el castell que malauradament no és visitable, ja que és particular.


Este sábado hacemos una excursión saliendo de Vallfogona del Ripollès. La idea nos la dio el programa de TV "Caminant pel Ripollès". Pero nosotros lo rehacemos, en vez de salir de Vidrà, vamos por el lado de Vallfogona. Subimos por el GR 3 hasta el Castell de Milany, del que sólo quedan muy pocos restos. Lástima que el día no sea bien claro, entonces las vistas tienen que ser espectaculares. Cogemos el PR para ir, carenando, hasta Santa Magdalena de Cambrils, una pequeña ermita. Desde allí, cogemos otro PR para bajar hasta Vallfogona otra vez. Una vez allí, damos una vuelta por el bonito pueblo y el castillo que desgraciadamente no es visitable, ya que es particular.

This Saturday we make an outgoing excursion of Vallfogona del Ripollès. The program of TV "Traveller for the Ripollès" gave us the idea. But we rework it, instead of going out from Vidrà, go for the side of Vallfogona. We rise for the GR 3 until the Castle of Milany, of the that very few rests|subtractions only agree|remain. A pity that on the day is not very clear, then the sights|views have to be spectacular. We take the PR for going, while careening, until Santa Magdalena de Cambrils, a small hermitage. From there, we take another PR for going down until Vallfogona again. Once there, we go for a walk for the beautiful people|village and the castle that is unfortunately not visitable, since it|he|she is particular.