Orn·is Comics App

diumenge, 24 de juliol de 2011

La Font de l'Home Mort i la Cova de les Encantades

Queralbs

Seguint el GR11

 Mirant els Cingles de l'Andreu (acabem de passar-hi per sota)

Arribant a la Font de l'Home Mort

Pujant cap a les Coves

L'entrada a una de les Coves de les Encantades. 
Queda molt dissimulada!

 Dins la cova. És bàsic dur el frontal o una lot.

Cares i figures...

De tornada


Una activitat molt curiosa és agafar un mapa i fixar-se en els noms dels rierols, dels boscos, etc... N'hi ha de molt curiosos i divertits, i d'altres que estimulen la imaginació. Si una font du per nom "Font de l'Home Mort", és que algun cop hi van trobar un home mort... Qui? Quan? Vés a saber! Més amunt, hi ha diverses coves. N'hem visitat una anomenada "Cova de les Encantades". Quan hom es posa a mirar les formes de les estalactites no costa gaire començar a veure formes i cares sorgint de la roca. No és estrany que aquestes coves tinguin aquest nom! Hem fet aquesta excursió sortint de Queralbs i seguint el GR11. Hem tornat pel mateix camí. Més informació de la ruta (un xic diferent), al web Fer Muntanya.

Una actividad muy curiosa es coger un mapa y fijarse en los nombres de los arroyos, de los bosques, etc... Hay de muy curiosos y divertidos, y de otros que estimulan la imaginación. Si una fuente lleva por nombre "Fuente del Hombre Muerto", es que alguna vez encontraron a un hombre muerto... ¿Quién? ¿Cuándo? ¡Vete a saber! Más arriba, hay diversas cuevas. Hemos visitado una llamada "Cueva de las Encantadas". Cuando uno se pone a mirar las formas de las estalactitas no cuesta mucho empezar a ver formas y caras surgiendo de la roca. ¡No es extraño que estas cuevas tengan este nombre! Hemos hecho esta excursión saliendo de Queralbs y siguiendo el GR11. Hemos vuelto por el mismo camino. Más información de la ruta (un poco diferente), en la web Fer Muntanya.

A very curious entertainment is to take a map and to check the names of the streams, of the forests, etc... There are some that are quite curious and fun, and others that stimulate the imagination. If a fountain has the name "Fountain of the Dead Man" does it mean that a dead man was found in the place? Who? When? We will never know! A little bit further, there are several caves. We have visited one called "Cave of the Bewitched". When you look at the forms of the stalactites it is not very difficult to start to see forms and faces appearing from the rock. It is not strange that these caves have this name! We have made this excursion starting in Queralbs and following the GR11. We have come back walking the same path back. More information of the route (a little different), in the web Fer Muntanya.