Orn·is Comics App

divendres, 22 de juliol de 2011

Un esbós perdut...

Hauria de ser més ordenat, perquè no recordo si havia penjat aquest esbós o no... :P

Tendría que ser más ordenado, porque no recuerdo si había colgado este boceto o no... :P 

I should be more careful, because I do not remember if it have already posted this sketch or not... :P