Orn·is Comics App

dilluns, 30 d’abril de 2012

Al Saló del Còmic de Barcelona... (1)


L'esbós. Hum... Nausica? Qui?... Ehem...
Repensant els robots, volia fer-los més "hoplites".

 Aquest any tindré dos originals exposats al Saló del Còmic de Barcelona. Un, en l'exposició del Cavall Fort, on tinc l'honor d'estar entremig de 49 altres autors d'aquesta revista històrica. Però ja en parlaré més endavant. Aquesta setmana us ensenyaré l'altra original, que formarà part de l'exposició sobre... robots. Un diria que el món de l'Orn, de fantasia-medieval, té poc a veure amb la robòtica. Però aquí és on apareix el factor "steampunk" que sempre m'ha agradat afegir als mags de l'univers de l'Orn.
Per cert! També hi haurà una reproducció d'aquesta tira... enmig d'un homenatge a en Moebius. Quines coses! :)

Este año tendré dos originales expuestos en el Saló del Cómic de Barcelona. Uno, en la exposición del  Cavall Fort, donde tengo el honor de estar en medio de 49 otros autores de esta revista histórica. Pero ya hablaré más adelante de ello. Esta semana os enseñaré el otra original, que formará parte de la exposición sobre ... robots. Uno diría que el mundo de la Orn, de fantasía-medieval, tiene poco que ver con la robótica. Pero aquí es donde aparece el factor "steampunk" que siempre me ha gustado añadir a los magos del universo de la Orn. 
Por cierto! También habrá una reproducción de esta tira ... en medio de un homenaje a Moebius. Qué cosas! :)

This year I will be exposed to the two original  Saló del Cómic de Barcelona. One, in the exhibition of the magazine Cavall Fort, where I have the honor of being the middle of 49 other authors of this historical review. But we shall speak later. This week will show the other original, which will form part of the exhibition ... robots. One would say that the world of Orn, fantasy-medieval, has little to do with robotics. But here's where the factor of "steampunk" I've always liked that add to the world of the magicians of Orn. And a touch of color with markers ... This is the original end you can see the exhibition.
By the way! There will be a reproduction of this strip ... in the middle of a tribute to Moebius. What things! :)