Orn·is Comics App

dijous, 5 d’abril de 2012

Més dibuixos de 1994 (1)


 Bé, potser no és exactament del 1994, però més o menys és de per aquesta època. Vaig fer tres il·lustracions de mostra per a un museu. No vaig aconseguir la feina, però sí fer aquestes tres il·lustracions, que, tot i el temps que ha passat, encara les veig mitjanament bé. Aquesta primera, la més senzilla, a tinta, una escena de l'època ibèrica.

Bueno, quizás no es exactamente de 1994, pero más o menos es de por esta época. Hice tres ilustraciones de muestra para un museo. No conseguí el trabajo, pero sí hacer estas tres ilustraciones, que, a pesar del tiempo que ha pasado, aún las veo medianamente bien. Esta primera, la más sencilla, a tinta, una escena de la época ibérica.
 Well, maybe not quite 1994, but is more or less this time. I did three illustrations for a museum exhibition. I did not get the job, but do these three illustrations, which, though time has passed, yet I see fairly well. The first, simplest, in ink, a scene from the Iberian period.