Orn·is Comics App

dilluns, 9 de febrer de 2009

Els set animals (pàgina 1)

Aquesta setmana continuo recuperant material del més antic que tinc. Es tracta de "Els Set Animals", un petit còmic de vuit pàgines, de caràcter humorístic. Atenció que estem parlant d'un material que té... Buf! És anterior a l'any 99 (data en què el vaig escanejar). Jo diria que està fet cap a l'any 95, ni més ni menys que fa uns 15 anys... Encara no tenia cap Mac i ningú sabia què era internet (o jo no coneixia ningú que ho sabés).
Els protagonistes són els Nants, una mena de semi-elfs particulars. Com a curiositat, us puc dir que vaig estar treballant en força projectes sobre aquests Nants. Tots van quedar al calaix... però del que pot semblar un fracàs, en va sorgir una cosa bona. D'aquests Nants va sorgir El Continent de Môm (Oro Rojo, Ser Rey, Corazón Negro...). Ja molt més negre i adult, però la base de l'univers de Môm parteix d'aquests semi-elfs, que més que formar-ne part, són l'eix dels grans esdeveniments (encara que ni ells ho saben). Algun dia ho publicaré? Mai se sap. Per ara, gaudiu d'aquest petit còmic.

Esta semana sigo recuperando material más antiguo que tengo. Se trata de "Los Siete Animales", un pequeño cómic de ocho páginas, de carácter humorístico. Atención que estamos hablando de un material que tiene... Buf! Es anterior al año 99 (fecha en que lo escaneé). Yo diría que está hecho hacia el año 95, nada menos que hace unos 15 años... Todavía no tenía ningún Mac y, por supuesto, nadie sabía qué era internet (o yo no conocía nadie que lo supiera). Los protagonistas son los Nants, una clase de semi-elfos particulares. Como curiosidad, os puedo decir que estuve trabajando bastantes proyectos sobre estos Nants. Todos quedaron al cajón... pero del que puede parecer un fracaso, surgió una cosa buena. De estos Nants surgió El Continente de Môm (Oro Rojo, Ser Rey, Corazón Negro...). Ya mucho más negro y adulto, pero la base del universo de Môm parte de estos semi-elfos, que más que formar parte, son el eje de los grandes acontecimientos (aunque ni ellos lo saben). Algún día lo publicaré? Nunca se sabe. Por ahora, disfrutad de este pequeño cómic.

This week I keep on recovering my most ancient material. It is "The Seven Animals", a short humoristic comic of eight pages. Please notice that we are speaking about material that it has... Buf! It is previous to the year 99 (year in which I scanned it). I would say that it is done arround year 95, so 15 years ago... It did not have any Mac yet and, of course, nobody knew what Internet was (or I did not know anybody who knew it). The protagonists are the Nants, a kind of particular semi-elves. As a curiosity, I can say to you that I worked on several projects about these Nants. But they all stayed on the drawer... but out of what can look like a failure, a good thing arose. From these Nants there arose The Continent of Môm (Red Gold, to Be a King, Black Heart...) . Much more black and adult, but the base of the universe of Môm departs from these semi-elves, which more that to be part, there are the axis of the big events (although they do not even know it). Will I publish it some day? You never known. For the time being, enjoy this little comic.