Orn·is Comics App

dimarts, 10 de febrer de 2009

Els set animals (pàgina 2)

El diàleg ve a ser que l'avi nant renya el jove, en Pin, perquè no és a caçar com la resta. I és que és un mandrós! L'avi li diu que fins que no porti alguna cosa per emplenar la panxa, no torni.
Si us hi fixeu bé, podeu comprovar com en aquesta pàgina em vaig equivocar en fer el color amb l'aquarel·la (tècnica complicada!). Amb una mica de gouache vaig intentar tapar-ho... mala cosa, però l'altra opció era refer la pàgina...! Eren temps on tot s'havia de fer a mà... res de Poma+Z ... :)

El diálogo viene a ser que el abuelo nant regaña al joven, Pin, porque no ha ido a cazar como el resto. Y es que es un perezoso! El abuelo le dice que hasta que no traiga algo para llenar la barriga, no vuelva.
Si os fijáis bien, podéis comprobar como en esta página me equivoqué al hacer el color con la acuarela (técnica complicada!). Con algo de gouache intenté taparlo... mala cosa, pero la otra opción era rehacer la página...! Eran tiempo donde todo se debía hacer a mano... nada de Manzana+Z ... :)

The dialogue shows how the grandfather nant scolds the young man, Pin, because he has not gone to hunt like the rest. And the fact is that he is quite lazy! The grandfather says to him that he isn't allowed to return until he will bring something to fill the belly.
If you pay attention, you can verify how on this page I made an error with the colour with the watercolour (complicated skill!). With a bit of gouache I tried to cover it... bad thing, but the another option was to redo the page...! There were a time where everything had to be done on hand... not at all with apple+Z...:)