Orn·is Comics App

dilluns, 23 de febrer de 2009

L'Orn#3 a la cantonada, l'Orn #4 a la recambra!

Moltes novetats per l'Orn! L'Orn #3 no tardarà gaire setmanes a ser a les botigues. I la setmana passada vaig acabar l'Orn#4! Bé, encara he de fer la portada, però tot l'interior està acabat... I per celebrar-ho, us ensenyo la primera pàgina de l'Orn #4! Comença fort, eh? Per llegir la continuació... buf! Encara tardareu uns mesos... ^_^U

Muchas novedades para Orn! Orn #3 no tardará demasiadas semanas a estar en las tiendas. Y la semana pasada acabé Orn#4! Bien, todavía tengo que hacer la portada, pero todo el interior está acabado... Y para celebrarlo, os enseño la primera página de la Orn #4! Empieza fuerte, eh? Para leer la continuación... buf! Todavía tardaréis unos meses... ^_^U

Many news for l'Orn! Orn #3 will in the shops shortly. And last week I finished l'Orn#4! Well, I still have to draw cover, but all the inside pages are finished... And to celebrate it, I show you the first page of l'Orn #4! Intense start, isn't it? To read the continuation... puff! You will still have to wait several months... ^_^U