Orn·is Comics App

dimecres, 18 de febrer de 2009

Els set animals (pàgina 8 i última)

El diàleg ve a dir, més o menys:
- Què has fet, boig? - diu l'avi. I en Pin, el jove, contesta:
- El que m'has dit.... dur alguna cosa per omplir la panxa... però no m'has dit la panxa de qui! :)

El diálogo viene a decir, más o menos:
- Qué has hecho, loco? - dice el abuelo. Y Pin, el joven, contesta:
- Lo que me has dicho.... traer algo por llenar la barriga... pero no me has dicho la barriga de quién! :)

The dialogue reads, more or less:
- What have you done, you crazy? - the grandfather asks. And Pin, the young man, answers:
- What you have instructed me to do.... to bring something for filling the belly... but you have not said whose belly! :)