Orn·is Comics App

divendres, 12 de febrer de 2010

Això és rapidesa!

No fa ni unes hores que he penjat el pdf de L'Orn i la Vall dels Pagesos que en TitoEwok ja l'ha traduït al castellà... Moltes gràcies! :) Ja el teniu disponible per descarregar aquí!

No hace ni unas horas que he colgado el pdf de L'Orn y el Valle de los Campesinos que TitoEwok ya lo ha traducido al castellano ... ¡Muchas gracias! :) ¡Ya lo tenéis disponible para descargar aquí!

Just a couple of hours ago I have posted the pdf file Orn and the Valley of the Farmers and TitoEwok has already translated it into Castilian... Thanks a lot! :) You can have it downloaded here!