Orn·is Comics App

dimecres, 17 de febrer de 2010

Llibreta d'esbossos, grecs classics... (3)

Una amazona sense cuirassa aixecant-se en un vaixell... Volia provar una postura forçada, en el punt just d'aixecar el cul cap amunt... Hum... No em desagrada, però no m'ha acabat de quedar bé...

Una amazona sin coraza levantándose en un barco ... Quería probar una postura forzada, en el punto justo de levantar el culo hacia arriba ... Hum...No me desagrada, pero no me ha acabado de quedar bien ...

An Amazon without cuirass raising in a ship... I wanted to test a forced posture, the moment in which she raises the bottom from the seat... Hum... I don’t dislike it, but I am not completely satisfied with the result...