Orn·is Comics App

dimecres, 24 de febrer de 2010

Més esbossos... (3)

He, he...! De què parlen? És una granota vegetariana?
He, he ...! ¿De qué hablan? ¿Es una rana vegetariana?
Ha, ha...! What do they speak about? Is it a vegetarian frog?