Orn·is Comics App

dissabte, 6 de febrer de 2010

El Camí Ral de... l'Orn?

I per continuar aquesta setmana de l'Orn HU#4, fem una comparativa amb les excursions, en concret la de Falgars de la setmana passada. I és que, de vegades, ficció i realitat semblen barrejar-se...

Y para continuar esta semana de Orn HU#4, hacemos una comparativa con las excursiones, en concreto la de Falgars de la semana pasada. Y es que, a veces, ficción y realidad parecen mezclarse ...

And to continue this week of Orn HU#4, find attached a comparative with the excursions, in particular the one of Falgars from last week. Sometimes, fiction and reality seem to get mixed...