Orn·is Comics App

divendres, 15 d’octubre de 2010

Còmic sobre les propostes d'ICV (i 5)

I vet aquí com ha quedat una de les pàgines. Si voleu llegir el còmic sencer (dues pàgines), cliqueu aquí.
També voldria fer públicament un comentari que crec que està bé subratllar. L'Albert Piqué és el cap de comunicació d'Iniciativa a Girona i el guionista d'aquests còmics. Quan es va posar amb contacte amb mi de part de tot l'equip que havia tingut la idea de fer els còmics, ja sabia que jo sóc simpatitzant d'ERC. A mi això m'afalaga, i crec que a ells els honora. I tant que es parla de l'amiguisme en els partits polítics! Potser estem tan acostumats a buscar pomes podrides que no veiem que el cistell està ple de pomes fresques.

Y he aquí como ha quedado una de las páginas. Si queréis leer el cómic entero (dos páginas), clicad aquí.
También querría hacer públicamente un comentario que creo que está bien subrayar. Albert Piqué es el responsable de comunicación de Iniciativa a Girona y el guionista de estos cómics. Cuando se puso con contacto conmigo de parte de todo el equipo que había tenido la idea de hacer los cómics, ya sabía que yo soy simpatizante de ERC. A mí eso me halaga, y creo que a ellos los honra. ¡Y tanto que se habla del amiguismo en los partidos políticos! Quizás estamos tan acostumbrados a buscar manzanas podridas que no vemos que el cesto está lleno de manzanas frescas.

And here you are finished the pages. If you want to read the whole comic (two pages), click here.
From here, I would like ot make highlight a topic that I believe that it is worth to mention. Piqué Albert is the responsible of communication of Iniciativa in Girona and the scriptwriter of these comics. When he contacted me in behalf of the whole team, he already knew that I am a sympathizer of ERC. This flatters me, and I believe that it honors them. And people speaks so much about the nepotism in the political parties! Perhaps we are so used to search rotten apples that we do not see that the basket is full of fresh apples.