Orn·is Comics App

divendres, 1 d’octubre de 2010

Taller a l’escola d’estiu de l’Institut de la Infància

Júnior&Quim en acció

Aquest estiu, de mans d'Edicions del Pirata, en Júnior i jo vam fer un petit taller a l’escola d’estiu de l’Institut de la Infància. Jo m'ho vaig passar bé, sobretot per fer una cosa a quatre mans amb l'amic Júnior. En Júnior en parla al seu bloc.

Este verano, de manos de Edicions del Pirata, Júnior y yo hicimos un pequeño taller a la escuela de verano del Institut de la Infància. Yo me lo pasé bien, sobre todo para hacer una cosa en cuatro manos con el amigo Junior. En Júnior habla en su blog.

This summer, of hands of Edicions del Pirata, Júnior and me we made a small workshop to the summer school of the Institut de la Infància. I spent|passed it well, especially to make a thing in four hands with the Junior friend. In Júnior he|she|it speaks in it in|on its|his|her|their blog.