Orn·is Comics App

divendres, 8 d’octubre de 2010

Propostes d'ICV-EUiA Girona en còmic


Una feina que m'ha agradat fer especialment: explicar en una sèrie de còmics les propostes d'ICV-EUiA Girona.
D'una part, com a individu interessat per la política, considero que qualsevol esforç innovador per part dels partits polítics és d'agrair.
I d'altra part, com a lector de còmics, el fet que un partit polític es plantegi utilitzar el còmic per fer arribar el seu missatge a un gran públic és, crec jo, un pas endavant. El còmic és un gran mitjà de comunicació... malauradament arraconat a un petit sector de la societat.
Aquest còmic en si pot agradar més o menys, però la idea, crec jo, és un petit pas cap a la normalització del còmic. Seran uns quants còmics de dues pàgines. El primer, aquí (pdf, 11 megues).

Un trabajo que me ha gustado hacer especialmente: explicar en una serie de cómics las propuestas de ICV-EUiA Girona.
De una parte, como individuo al cual interesa la política, considero que cualquier esfuerzo innovador por parte de los partidos políticos es de agradecer.
Y por otra parte, como lector de cómics, el hecho de que un partido político se plantee utilizar el cómic para hacer llegar su mensaje a un gran público es, creo yo, un paso adelante. El cómic es un gran medio de comunicación ... desgraciadamente arrinconado a un pequeño sector de la sociedad.
Este cómic en sí puede gustar más o menos, pero la idea, creo yo, es un pequeño paso hacia la normalización del cómic. Serán unos cuantos cómicsc de dos páginas. El primero, aquí (pdf, 11 megas, en catalan).

A job which I have especially enjoyed to do: explaining the proposals of ICV-EUiA Girona in a series of comics.
In one hand, as an individual interested in politics, I consider that any effort innovative coming from the political parties is welcome.
And on the other hand, as a reader of comics, I take as an step ahead the fact that a political party contemplates to use a comic to bring its message to a big public. The comic is a communication media... unfortunately cornered in a small sector of the society.
This comic in itself can please more or less, but I believe that the idea is a small step towards the normalization of the comic. It consist on a few comics of two pages. The first, here (pdf, 11 megas, in Catalan).