Orn·is Comics App

dimarts, 26 d’octubre de 2010

Hispania

Ja que m'agrada la història, i en especial, l'edat del ferro, no podia deixar de comentar la sèrie de TV Hispania amb el meu amic Juan Antonio Rodríguez Armas, amb qui compartim l'afició. I ja que hi som, comparteixo la meva humil opinió amb vosaltres. Aquestes són les meves impressions.

Como me gusta la historia, y en especial, la edad del hierro, no podía dejar de comentar la serie de TV Hispania con mi amigo Juan Antonio Rodríguez Armas, con el que compartimos la afición. Y ya que estamos, comparto mi humilde opinión con vosotros. Estas son mis impresiones.

Since I like the history, and, especially the age of the iron, could not stop commenting the series of TV Hispania with my friend Juan Antonio Rodríguez Armas, who we share the interest with. And since we are there, I share my humble opinion with you. These are my impressions.