Orn·is Comics App

dilluns, 12 de març de 2012

4 plomins i un pinzell (1)


Aquesta setmana, quatre esbossos fets a plomí i un a pinzell...
Esta semana, cuatro bocetos hechos a plumilla y un a pincel ...
This week, made ​​four sketches in pen and brush ...