Orn·is Comics App

dilluns, 26 de març de 2012

Tires d'en Xin de l'any 1994 (1)

 Fa 18 anys que vaig fer aquestes tires... Fa tan de temps que ni recordo si les vaig publicar enlloc!

Hace 18 años que hice estas tiras ... ¡Hace tanto tiempo que ni recuerdo si las publiqué en alguna parte!

 18 years ago I made these strips ... So long ago that even I can't remember if I published it anywhere!