Orn·is Comics App

dijous, 29 de març de 2012

A la vaga!


 Bé, vaja, jo sóc autònom, o sigui que... ^_^U
Bueno, vaya, yo soy autónomo, o sea que ... ^_^U
Well, well, I'm autònom (worker has own), so ... ^_^U