Orn·is Comics App

dilluns, 19 de març de 2012

Properament... (1)


Una granja d'Ibosim i uns vaixells cartaginesos que transporten a mercenaris baleàrics. Durant aquests darrers mesos he estat treballant en aquest còmic. I tot just fa poc que l'he acabat!

Una granja de Ibosim y unos barcos cartagineses que transportan a mercenarios baleáricos. Durante estos últimos meses he estado trabajando en este cómic. Y apenas hace poco que lo he terminado!

A farm of Ibosim and a Carthaginian ships carrying mercenaries Balearics. In recent months I have been working on this comic. And just recently I've finished!