Orn·is Comics App

dissabte, 10 de març de 2012

Oh My Love (Quimi Portet)


Senyors i senyores... Per fi... En mig de tanta crisi i de tanta misèria, de tants economistes i tertulians apocalíptics... Arriba una senyal d'esperança. Els planetes s'alineen positivament per a la humanitat: torna l'astre intercomarcal. El 13 de març. Aquí. Escolteu i gaudiu.
  Señores y señoras ... Por fin ... En medio de tanta crisis y de tanta miseria, de tantos economistas y tertulianos apocalípticos ... Llega una señal de esperanza. Los planetas se alinean positivamente para la humanidad: vuelve el astre intercomarcal. El 13 de marzo. Aquí. Escuchad y disfrutad.

Ladies and gentlemen ... Finally ... In the midst of so much misery and crisis, many economists and members of the circle of apocalyptic ... Comes a sign of hope. We still get out. The planetes are aligned positively to humanity: the astre intercomarcal is back. On March 13. Here. Listen and enjoy.