Orn·is Comics App

dijous, 2 de juliol de 2009

Andorra (4) Estany de l'Illa i refugi de Perafita.

La mateixa vista que ahir, però a les 8h. del matí.

Passant entre estanys i roques.

Una marmota poc tímida.

La Collada de la Maiana. És una motxilla amb potes?
No! És l'Imma de can Cargol fent honor al seu nom...

El refugi de Perafita.

Passada la nit al refugi, i havent pres un te calent, comencem a descendir. Com que és força d'hora, trobem unes quantes marmotes voltant. Ja n'havíem vist alguna el dia abans, al vespre. Són força tímides, però una d'elles, la de la foto, se'ns ha quedat mirant fins a ser força a prop. El camí passava per sota la "seva" roca! Baixant, decidim provar una ruta alternativa. És força més volta, però ja que hi som... Pugem per la Collada de la Maiana quan el sol matiner ja pica fort. A aquestes alçades, a les 9h. del matí ja fa calor! Una bona suada... Passem per la collada i enfilem el camí cap al refugi de Perafita. Des d'allà, baixem vorejant el riu de Perafita fins al punt de sortida.

Pasada la noche en el refugio, y habiendo tomado un te calentito, empezamos a descender. Como es bastante temprano, encontramos unas cuantas marmotas a su aire. Ya habíamos visto alguna el día antes, por al tarde. Son bastante tímidas, pero una de ellas, la de la foto, se nos ha quedado mirando hasta estar bastante cerca. ¡El camino pasaba por debajo de "su" roca! Bajando, decidimos probar una ruta alternativa. Es bastante más vuelta, pero ya que estamos... Subimos por la Collada de la Maiana cuando el solo matinal ya pica fuerte. A estas alturas, ¡a las 9 h. de la mañana ya hace calor! Una buena sudada... Pasamos por la collada y enfilamos el camino en el refugio de Perafita. Desde allí, bajamos bordeando el río de Perafita hasta el punto de salida.

After having spent the night at the shelter, and having had a nice hot tea, we proceed to descend. As it is quite early, we see some marmots. We had already seen one the day before, in the evening. They are quite shy, but one of them, the one in the photo, remained staring us until being quite near. The path goes past under "its" rock! Going down, we decide to take an alternative route back. It is slightly longer, but since we are there... We rise through the Collada de la Maiana when the early sun is already quite hot. At these heights, at 9 am it is already hot! A good sweat... We go to the col and then we take the path towards the shelter of Perafita. From there, we go down bordering the river of Perafita until the starting point.