Orn·is Comics App

dimarts, 14 de juliol de 2009

Còmics per llibres de text (1)

(1 de 2)

Treballo sovint il·lustrant llibres de text. És una bona feina, divertida i variada. Algun cop, també, coincideix que m'encarreguen pàgines de còmic per aquests mateixos llibres de text. Aquest que us ensenyo és de fa força temps, cinc o sis anys com a mínim. Em sembla que eren per l'Editorial Casals, tot i que no hi puc posar la mà al foc (cada dia un xic més despistat!). La d'avui i de demà és un xic massa moralitzant pel meu gust, però les de dijous i divendres em va encantar fer-les... Completament surrealistes! :)

Trabajo a menudo ilustrando libros de texto. Es un buen trabajo, divertida y variada. Alguna vez, también, coincide en que me encargan páginas de cómic para estos mismos libros de texto. Éste que os enseño son de hace bastante tiempo, cinco o seis años como mínimo. ¡Me parece que estaban para la Editorial Casals, aunque no puedo poner la mano al fuego (cada día un poco más despistado!). La de hoy y de mañana es una poco demasiado moralizante para mi gusto, pero las del jueves y viernes me encantó hacerlas ... ¡Completamente surrealistas! :)

I often illustrate textbooks. It is a good work, fun and varied. Sometimes, I am asked to draw a comic for these textbooks. The one I am posting today is quite old, about 5 or 6 years old at least. I believe it was for the publishing house Casals, I am not entirely sure (every day a little bit more absent-minded!). The one for today and the one for tomorrow is slightly too moralizing for my taste, but those of Thursday and Friday … I just loved to make them... Completely surrealist! :)