Orn·is Comics App

dissabte, 11 de juliol de 2009

Si mai em perdo, segurament em trobareu aquí.

Avui, visita al jaciment arqueològic d'Ullastret. Potser, el lloc que més m'agrada. No és tan espectacular com d'altres jaciments (a Sicília mateix n'hi havia per caure de culs), però, què voleu que us digui! ... La cultura ibèrica sempre m'ha atret (potser algun mecanisme psicològic que em fa identificar ibers-roma i un paral·lel força més proper? Potser perquè és una cultura pròpia del territori? Vés a saber...). És aquell moment de la història que és i no és, de la que disposem de moltes dades però en falten moltes altres. Hi ha molt d'espai per a la imaginació. Si fos un historiador, no podria fer-ho, però com a simple aficionat, puc mirar les restes i deixar volar la imaginació. Tinc més d'un còmic (i algun projecte) d'aquesta època. El jaciment d'Ullastret, per mi, és perfecte. De tamany petitet, es pot visitar en un parell d'hores si bades molt o mitja horeta si tens pressa. El petit museu que complementa la visita és, per mi, perfecte. Molt didàctic i agradable, pren la mesura justa entre la informació i un disseny de l'espai agradable. No hi ha res pitjor que els museus super-saturats! A més a més, avui hem tingut la sort que l'home del museu ens ha sentit com dubtàvem d'un aspecte, i s'ha ofert a explicar-nos-ho. Hem estat una bona estona xerrant i hem après unes quantes coses... Visita recomanable al 100%!

Hoy, visita al yacimiento arqueológico de Ullastret. Quizás, el lugar que más me gusta. No es tan espectacular como de otros yacimientos (en Sicília mismo había para caerse de culo), sin embargo, qué queréis que os diga ... ¿La cultura ibérica siempre me ha atraído (quizás algún mecanismo psicológico que me hace identificar íberos-roma y un paralelo bastante más próximo? ¿Quizás porque es una cultura propia del territorio? Ve a saber...). Es aquel momento de la historia que es y no es, de la que disponemos de muchos datos pero faltan muchas otras. Hay mucho espacio para la imaginación. Si fuera un historiador, no podría hacerlo, pero como simpe aficionado, puedo mirar los restos y dejar volar la imaginación. Tengo más de un cómic (y algún proyecto) de esta época. El yacimiento de Ullastret, para mí, es perfecto. De tamaño pequeñito, se puede visitar en un par de horas si te encantas mucho o media horita si tienes prisa. El pequeño museo que complementa la visita es, para mí, perfecto. Muy didáctico y agradable, toma la medida justa entre la información y un diseño del espacio agradable. ¡No hay nada peor que los museos super-saturados! Además, hoy hemos tenido la suerte de que el hombre del museo nos ha oído como dudábamos de un aspecto, y se ha ofrecido a explicárnoslo. Hemos sido un buen rato charlando y hemos aprendido unas cuantas cosas ... ¡Visita recomenable al 100%!


Today, we have visited the archaeological park of Ullastret. Maybe, the place that I like the more. It is not so spectacular as other parks (in Sicily for instance, there are some parks that will leave you standing gaping), however, how can I explain it you... The Iberian culture has always attracted me (maybe some psychological mechanism that makes me to identify Iberians-Romans with a closer parallelism? Perhaps because it is the culture of this territory? Who knows...). It is that moment of the history that is and is not, of which we have many data but many other is missing. There is a lot of room for the imagination. If I was a historian, I could not do it, but as a simple enthusiastic, I can let my imagination fly. I have more than one comic (and some project) about this period. The park of Ullastret, for me, is perfect. Because of its small size, it can be visited in a pair of hours if you make a thorough visit or in half an hour if you are in a hurry. The small museum that complements the visit is, for me, perfect. Very didactic and pleasant, it takes the fair measure between the information and the design of a pleasant space. There is not anything worse than the over-saturated museums! Besides, today we have had the luck that the man in charge of the museum has heard us how we doubted about one topic, and he has offered himself to explain it to us. We have been chatting for a while and we have learned a few things... 100% advisable visit!