Orn·is Comics App

dilluns, 27 de juliol de 2009

La Nit de Sant JoanI per acabar amb el molt interessant material que m'ha fet arribar en Joan Vilardell i que jo he volgut compartir amb tots vosaltres, vet aquí "La Nit de Sant Joan", de Clovis Eimeric i il·lustrat pel magnífic Junceda. Una novel·la juvenil de l'any 1.930. És bonic de tenir a les mans un llibre tan antic... fa cosa passar les pàgines i tot! Com a curiositat, la plaça dibuixada a la il·lustració del llibre és la de Banyoles!

Y para acabar con el muy interesante material que me ha hecho llegar en Joan Vilardell y que yo he querido compartir con todos vosotros, he ahí "La Nit de Sant Joan", de Clovis Eimeric e ilustrado por el magnífico Junceda. Una novela juvenil del año 1.930. Es bonito de tener en las manos un libro tanto antiguo ... ¡hace cosa pasar las páginas y todo! ¡Como curiosidad, la plaza dibujada a la ilustración del libro es la de Banyoles!

And to close the posts about the interesting material that Joan Vilardell has handled me and that I’ve shared with you, please find attached “La Nit de Sant Joan", from Clovis Eimeric and illustrated by the magnificent Junceda. A juvenile novel from 1.930. It feels good to have such an ancient book in your hands … I am even scared to damage it by turning the pages. As a curiosity, the square in the illustration of the book is the one from Banyoles!