Orn·is Comics App

dijous, 23 de juliol de 2009

Setmana Coll (i 4)

I fins aquí, les quatre il·lustracions d'en Coll. Demà, més mostres que m'ha passat en Joan Vilardell.

Y hasta aquí, las cuatro ilustraciones de Coll. Mañana, más muestras que me ha pasado Joan Vilardell.

And so far, the four illustrations from Coll. Tomorrow, more samples that Joan Vilardell has provided me.