Orn·is Comics App

dissabte, 21 de maig de 2011

The Pepper Pots

Que curiós el que em passa amb The Pepper Pots! Assagen i graven al meu poble (900 habitants), i jo em compro els seus discs per l'iTunes... I jo me'ls trobo, de tant en tant, quan ells van a assajar i jo vaig a comprar el pa o al supermercat. Me'ls quedo mirant i no sé si dir-los res, i ells, que veuen que me'ls miro, deuen pensar: què mira aquest xollut? Si ells recreen l'estètica i el so dels anys 60, suposo que em veuen massa hippie dels 70...  ;D
Són un dels grans grups catalans, i dels més d'èxit internacional. Tremendament recomanables.

 

¡Que curioso lo que me pasa con The Pepper Pots! Ensayan y graban en mi pueblo (900 habitantes), y yo me compro sus discos por el iTunes ... Y yo me los encuentro, de vez en cuando, cuando ellos van a ensayar y yo voy a comprar el pan o al supermercado. Me los quedo mirando y no sé si decirles algo, y ellos, que ven que me los miro, deben pensar: ¿qué mira este peludo? Si ellos recrean la estética y el sonido de los años 60, supongo que me ven demasiado hippie del 70 ... ;D
Son uno de los grandes grupos catalanes, y de los más de éxito internacional. Tremendamente recomendables.


How curious what happens to me with The Pepper Pots! They rehearse and they engrave in my village (900 inhabitants), and I buy their disks in iTunes... And I find them, from time to time, when they go to rehearse and I go shopping the bread or in the supermarket. I keep looking at them and I do not know if I should tell them anything, and they, who see that I watch them, must think: what looks at this hairy? If they entertain the aesthetics and the sound of the 60s, I suppose that they see me as a too much hippie of the 70s... ;D
They are one of the great Catalan groups, and with more international success. Tremendously advisable.