Orn·is Comics App

divendres, 20 de maig de 2011

4 Rius de Tinta/ L'Orn a color (i 5)


Per llegir la resta del còmic, juntament amb la resta de còmics de la gent de 4 Rius de Tinta, feu clic aquí.

Para leer el resto del cómic, junto con el resto de cómics de la gente de 4 Rius de Tinta, haced clic aquí (en catalan).

To read the rest of the cómic, together with the rest of cómics of the people of 4 Rius de Tinta, click here (in Catalan).