Orn·is Comics App

dilluns, 16 de maig de 2011

4 Rius de Tinta/ L'Orn a color (1)


Els 4 Rius de Tinta ja hem publicat/penjat la segona revista! I de passada, hem penjat també la primera... Aquesta revista és el resultat d'hores i esforços de molta gent, pel simple i pur plaer de fer còmics i il·lustracions... Ho portem a la sang! :)  (link)

Los  4 Rius de Tinta ya hemos publicado/colgado la segunda revista! Y de paso, hemos colgado también la primera... Esta revista es el resultado de horas y esfuerzos de mucha gente, por el simple y puro placer de hacer cómics e ilustraciones... Lo llevamos en la sangre! :)  (link)

4 Rius de Tinta has already released /upload the second magazine! And we have upload also the first one... This magazine is the result of hours and efforts of many people, for the simple and pure pleasure of doing cómics and illustrations... We have this urge in our blood! :) (link)


 Les mateixes pàgines de fa unes setmanes, però a color. Aquest cop, per no fer el mateix color de sempre amb l'Orn, he provat una cosa senzilla: uns tocs de color sobre textura de paper de colors.

Las mismas páginas de hace unas semanas, pero a color. Esta vez, para no hacer el mismo color de siempre con Orn, he probado una cosa sencilla: unos toques de color sobre textura de papel de colores.

The same pages of some weeks ago, but coloured. This time, in order not to do the same color with Orn, I have tested a simple thing: a few color touches over texture of color paper.