Orn·is Comics App

divendres, 27 de maig de 2011

Miniatures (i 5)

Totes aquestes "miniatures" medeixen entre 1 i 1'5 centímetres. És curiós, ampliar-les així! :)

Todas estas "miniaturas" miden entre 1 y 1'5 centímetros. ¡Es curioso, ampliarlas así! :)

All these "miniatures" measure between 1 and 1'5 centimeters. It is curious, to broaden them like this! :)