Orn·is Comics App

dilluns, 23 de maig de 2011

Miniatures (1)

Quan treballes amb tinta, és pràctic tenir al costat del dibuix un tros de paper per provar el plomí o el pinzell després d'untar-lo al tinter. Normalment, és un sol traç o pinzellada per comprovar la quantitat de tinta. De vegades, però, un mecanisme amagat (però sempre atent) es dispara i...

Cuando trabajas con tinta, es práctico tener al lado del dibujo un trozo de papel para probar la plumilla o el pincel después de untarlo en el tintero. Normalmente, es un solo trazo o pincelada para comprobar la cantidad de tinta. A veces, sin embargo, un mecanismo escondido (pero siempre atento) se dispara y ...

When you work with ink, it is practical to have a piece of paper beside the drawing to prove I fleeced|fledged it or the brush after greasing it on the inkpot. Normally, it is a stroke alone or brushstroke to check out the amount of ink. Sometimes, however, a hidden mechanism (but always attentive) it goes off and...