Orn·is Comics App

dilluns, 30 de maig de 2011

Experiments amb trames i perfils (1)


Per un feina il·lustrant un llibre, se'm va ocórrer barrejar perfils amb una trama manual. La tècnica té un xic de "trampa", la trama està dibuixada a mà, però com a plantilla. L'he anat aplicant a uns esbossos fets ràpidament per a l'ocasió. Al final, la feina l'he fet d'una forma diferent, però m'ha servit per experimentar i aprendre...

Para un trabajo ilustrando un libro, se me ocurrió mezclar perfiles con una trama manual. La técnica tiene un poco de "trampa", la trama está dibujada a mano, pero como plantilla. Lo he ido aplicando a unos esbozos hechos rápidamente para la ocasión. Al final, el trabajo lo he hecho de una forma diferente, pero me ha servido para experimentar y aprender...

I thought of mixing profiles with a manual texture when illustrating a book. The technique has its tricks. the texture is hand drawed, but as a template.  I have kept on applying it to a few sketches quickly done for the occasion. In the end, I have done the work in a different form, but it has served me to experiment and to learn...