Orn·is Comics App

dissabte, 26 de novembre de 2011

1.999.828,60 d'euros


En plena onada de retallades socials i culturals, el Grup Godó rebrà quasi dos milions d'euros de la Generalitat (font: E-noticies). Et felicito, fill.

En plena oleada de recortes sociales y culturales, el Grupo Godó recibirá casi dos millones de euros de la Generalitat (fuente: E-noticies). Bravo.

 While experiencing all sort of social and cultural cuts, the Group Godo will receive nearly two million of euros the Government (Source: E-noticies). Bravo.